Holding- of Omarmingtherapie

Bij deze Holding uitleg hebben we het meeste over het autistische kind, dat komt omdat we die het meest behandelen.
Met het verstoorde kind bedoel ik: Kinderen die verstoord zijn door bv. zware bevalling, een tijdje uit contact met hun moeder zijn geweest door bv. ziekhuis opnamen. De moeder is depressief en kan geen contact met haar kindje kan maken. Een verhuizing kan ook heel veel inpakt hebben op het veiligheid gevoel van kleine kinderen. Hoogevoelige kinderen die hun prikkels elke dag opslaan en in enkele driftbuien al hun frustraties naar buiten gooien.

Bevrijding van het autistische of verstorende kind van zijn pantsering kan bereikt worden door toepassing van de Mother Child Holdingtherapy (Ned: Volhardend Intensief Omarmen) door de moeder, gesteund door de vader, liefst begeleid door een holding- of Omarmingtherapeut. Ik heb Holding therapeut, ik heb hierin een opleiding gedaan en ben afgestudeerd.
Holding is een moederlijke vorm van intensive care, dat wil zeggen tijdens intense, langdurige omarmingen, liefst op schoot, het kind aandacht van de moeder en eventueel ook van de vader geven. Het moet worden volgehouden, tot het kind zijn afwijzendheid en verdrietige, boze verzet opgeeft en zich weer tegen haar of hem aan gaat vlijen.

Meer inhoudelijke informatie over de Holdingtherapie:
Wanneer een autistisch kindje bij de eerste keer dat het op schoot genomen wordt, ondanks zijn hevige verzet, er niet in slaagt zich los te werken, zodat het zich, onontkoombaar stevig liefde vol omarmd, eigenlijk geheel machteloos omsloten voelt door zijn moeder, zo nodig geholpen door vader, dan komt het meestal tot enige woede-uitbarstingen die lijken op hevige driftbuien. Het worstelen, vechten, schreeuwen en huilen daarbij geeft het kind langs natuurlijke weg de gelegenheid, zijn in de loop der jaren opgekropte gevoelens van woede, machteloosheid, verdriet, eenzaamheid en ellende helemaal ongeremd uit te razen, maar nu veilig omsloten in moeder ’s armen en daarbij begrijpend-accepterend en troostend toegesproken door haar en door vader. Juist deze, door de ouders geaccepteerde ontladingen werken buitengewoon genezend op het kind en zijn een voorwaarde voor het slagen van de therapie.
Na het hevige huilen dat meestal volgt op de machteloze woede-uitbarstingen, valt het kind meestal in een kort slaapje op moeders schoot, om even later, verbaasd rondkijkend, wakker te worden. Het kijkt moeder dan, blij-verbaasd en opgelucht, meestal lang in de ogen, om dan ook zijn vader lang aan te kijken. Meestal blijft het kind eerst nog even een poosje op schoot genieten van het ongekend heerlijke, vroeger altijd angstig vermeden, intieme contact met vader en moeder, leunt nog even tevreden tegen hen aan, zegt soms zelfs voor het eerst iets! Dat het al wel wat praten kan heeft het meestal (bijna) verborgen weten te houden

Het kindje heeft geen herinneringen aan de gebeurtenissen tijdens de Omarmingstherapie (Engels: Mother-child Holding). Mogelijk raakt het in een soort trance? Het is er achteraf dan ook nooit boos over, terwijl het er toch hevig tegen protesteert wanneer moeder het kind, tegen zijn zin, op schoot neemt en omarmt, want een autist wil nooit dat je hem zelfs maar aanraakt, ook niet om hem aan te kleden. Daarna gaat het kind meestal even rondlopen en kijken naar alles om hem heen, dat wel nieuw voor hem lijkt. Intussen blijven wij trillend van emotie achter, de moeder meestal "op" van vermoeidheid en we zien deze metamorfose verwonderd aan.
Het kind gaat dan meestal ook even spelen, soms, tot onze grote verbazing, op een onverwacht hoger ontwikkelingsniveau.

Dit is een uitleg, de uitvoering van deze therapie is alleen beschikbaar voor de ouders waarbij ik deze therapie ga uitvoeren.
Er zit een techniek van vasthouden achter, die je zelf niet zonder goede begeleiding kan uitvoeren. Respect voor het kind staat centraal!

therapie, terschelling, praktijk, nieuwetijdskind, baby's, gedragsproblemen peuters, onrust, kind, kinderen, spiritueel, kleuter, onrust, ontwikkeling, creatieve therapie, kleuren therapie, ontwikkelingsachterstand, zelfvertrouwen, agressie, afstemming, hoogsensitieve, kinderen, holding, therapie, terschelling, praktijk, nieuwetijdskind, baby's, gedragsproblemen peuters, onrust, kind, kinderen, spiritueel, kleuter, onrust, ontwikkeling, creatieve therapie, kleuren therapie, ontwikkelingsachterstand, zelfvertrouwen, agressie, afstemming, hoogsensitieve, kinderen, holding, therapie, terschelling, praktijk, nieuwetijdskind, baby's, gedragsproblemen peuters, onrust, kind, kinderen, spiritueel, kleuter, onrust, ontwikkeling, creatieve therapie, kleuren therapie, ontwikkelingsachterstand, zelfvertrouwen, agressie, afstemming, hoogsensitieve, kinderen, holding, therapie, terschelling, praktijk, nieuwetijdskind, baby's, gedragsproblemen peuters, onrust, kind, kinderen, spiritueel, kleuter, onrust, ontwikkeling, creatieve therapie, kleuren therapie, ontwikkelingsachterstand, zelfvertrouwen, agressie, afstemming, hoogsensitieve, kinderen, holding

Ga naar boven