Voor kids

Als kindertherapeut geeft ik een kortdurende (5 tot 15 keer), effectieve vorm van psychotherapie voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar.
Ik richt mij als kindertherapeut op de belevingswereld van het kind, de relaties binnen het gezin en relaties in de buitenwereld zoals school, vrienden en overige contacten. Ieder kind is uniek en dat is de reden dat het kind centraal staat in de therapie. Om aan te sluiten bij zijn of haar specifieke situatie en mogelijkheden werk ik met verschillende (psycho) therapeutische technieken, geïntegreerd uit de verschillende behandelmodellen.

Ik gebruik o.a. onderstaande behandelmodellen:

Medisch model – lichamelijke oorzaken en symptomen
Stress model – verkleinen van de draaglast en vergroten van de draagkracht
Angst model- het voorkeur gedag wat bij stres tot uiting komt herkennen en ombuigen
GPO model- te koerschietende vaardigheden en onopgeloste problemen
Cognitieve en gedragsmodel - aan- en afleren van gedrag en aanleren van vaardigheden
Psychodynamisch model – bewustmaken en verwerken van onverwerkte problemen uit het verleden
Oplossinggericht therapie model- met kunstvormen vertel en gesprekstechnieken het plezier vergroten in de sessies
Spiritueel model – gericht op wie ben ik, zingeving en het vormen van identiteit

Bij welke klachten en problemen?

Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of eczeem waar geen medische oorzaak is aangetoond
Gedragsproblemen zoals woedeaanvallen, anti -sociaal gedrag, liegen, pesten, gebrek aan concentratie
Verwerken van emotionele problemen zoals (faal)angst, fobieën, rouw, scheiding, traumas
Ontwikkelingsproblemen zoals eten, slapen, zindelijkheid, taal en spraak, leren, hechtingsproblemen
Omgaan met een gedragsstoornis, handicap of een bijzondere eigenschappen zoals hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit
Als kindertherapeut zal ik samen met je kind op zoek gaan naar wat is de klacht en wat heeft hij of zij nodig om weer in balans te komen met zichzelf en de omgeving.

Het doel van Kindertherapie

Allereerste richt ik me op de onderliggende negatieve gevoelens van jullie kind, want dat zijn vaak belangrijke veroorzakers van probleemgedrag.
Wanneer die nare gevoelens worden verwerkt, zal het probleemgedrag vaak merkbaar verminderen of zelf verdwijnen.
Kinderen met een diagnose behandel ik het zelfde als kinderen met een belemmering alleen zal het begeleidingsplan hierop aangepast worden.
Voor meer informatie: wwwkindertherapie-terschelling.nl

Mijn uitgangspunt is dat jullie kind goed is zoals hij is alleen heeft hij/zij wat ondersteuning nodig!

Voor meer informatie kunnen jullie ook kijken op Kindertherapie Terschelling

Ga naar boven